Сдружения на общини

wdt_ID Сдружение Град Адрес Телефон E-mail Уебсайт
2 Национално Сдружение на Общините в Република България (НСОРБ) София ул."Голаш" 23 +359 2 943 4467/8 +359 887 47 60 17 namrb@namrb.org https://www.namrb.org/bg
3 Национално сдружение на общините от югоизточен район Бургас ул."„Александровска“ №26
4 Сдружение Толерантност София бул. „Александър Стамболийски“ 45А +359 2 986 33 77 office@tolerantnost.com https://www.tolerantnost.com/
5 Регионално сдружение на общините "Стара планина" Габрово ул. "Опълченска" 9 +359 66 804 613 rso-csp@rso-csp.org https://www.rso-csp.org/
6 Регионално сдружение на общини "Янтра" Велико Търново пл.. "Майка България" №2 +359 62 3 01 39 yantra@abv.bg https://www.ngobg.info/bg/
7 Регионално Сдружение на Общините „Марица" с. Клокотница, обл. Хасково Бизнес инкубатор +359 38 66 5021 maritza@maritza.info https://maritza.info/
8 Сдружение местна инициативна група общини Елена и Златарица Елена ул.“Ил. Макариополски“ № 24 +359 879 101 403 vomr@elena.bg http://vomr.elena.bg/
9 Регионално сдружение на общините Видин Видин ул."Бдинци" 2 0700 20956 kmet@vidin.bg https://vidin.bg/wps/
10 Регионалната асоциация на общини “Тракия” Стара Загора бул. "Христо Ботев" 100 +359 42 600 586 ramt@ram-trakia.org https://www.ram-trakia.org/bg/about.php
11 Сдружение местна инициативна група - общини Левски, Летница, Пордим Пордим ул."Иван Божинов" №1 +359 6513 22 17 obshtina@pordim.bg https://www.letnitsa.bg/bg/node/5600
12 АБЧО - Асоциация на българските черноморски общини Варна ул."Преслав" 4 +359 888 601 500 OFFICE@UBBSLA.ORG https://www.ubbsla.org/
13 Сдружение на общинските болници София ул."Чаталджа" 76 + 3592 932 09 11 office@bia-bg.com https://www.bia-bg.com/branch/view/415/
14 Национална асоциация на общинските служители София бул."Тодорини кукли" № 1 +359 887 996214 lazarov@namcb-org.bg https://www.napos-bg.org/
15 НАПОС Национална Асоциация на Председателите на Общински Съвети в Република България Мездра 3100 гр. Мездра ул. „Христо Ботев“ № 25 +359 62 61 9 240 +359889 20 54 32 obshtinskisuvet@gmail.com https://www.napos-bg.org/
16 Асоциация на българските градове и региони София бул. "Витоша" 18, ет.6 +359 2 980 32 11 office@abgr.org http://www.abgr.org/
17 АЦЕКОБ Асоциация на еколозите от Общините в България София ж.к. Люлин 6, бл. 624, вх. Г, ет. 8, ап.126 +359 887 258 995 bamee@bamee.org bameebg@gmail.com https://bamee.org/
18 Асоциация на местните инициативни групи в България София бул. „Витоша“ 44, ет. 2 +359 887 276 574 office@vomr.bg https://vomr.bg/
19 НАСО РБ Национална асоциация на секретарите на Общини в Република България София бул.''Цар Освободител'' 1 +359 887 609 504 sekretar@sliven.bg https://www.naso-rb.org/
20 Национално сдружение на кметовете и кметските наместници Калофер +359 878131332 nskkrb@abv.bg https://nskkrb@abv.bg
25 Сдружение Асоциация на кметовете и кметските наместничества в Община Сливен Сливен бул. Цар Освободител 1 +359 44 61 11 00 press.sliven@gmail.com https://obshtinite.bg/
26 Национална асоциация на общинските служители в България София бул."Тодорини кукли" № 1 +359 887 99 62 14 lazarov@namcb-org.bg https://www.namcb-org.bg/
27 Асоциация на дунавските общини "Дунав" Белене пл. „България“ 23, ет. 7 +359 88 94 580 81; +359 885888081 office@adodunav.org adodunav@abv.bg https://www.adodunav.org/
28 Асоциация Атрум Димитровград ул. "Г. С. Раковски" №15 +359 391 68 203 obshtina@dimitrovgrad.bg https://www.dimitrovgrad.bg/bg/