Неправителствени организации

wdt_ID Организация Град Адрес Телефон E-mail Уебсайт
1 Български Червен кръст Национален съвет София бул."Джеймс Баучер"76 080 011 466 info@redcross.bg https://www.redcross.bg/contacts/contact1
2 Български Хелзински Комитет ППЗБМ София ул."Узунджовска"1 +359 2 943 4876 refunit@bghelsinki.org https://www.bghelsinki.org/
3 Каритас София София ж.к."Илинден"бл.55вх.Аап.47 +359 2 920 08 25 info@caritas-sofia.org https://caritas-sofia.org/bg
4 Съвет на жените бежанки в България (СЖББ) София ул.„Екзарх Йосиф“ 95 +359 878 136 231 office@crw-bg.org https://crw-bg.org/
5 Център за правна помощ "Глас в България " София ул."Триадица" 5Б, офис 226 + 359887 47 07 42 voiceinbulgaria@gmail.com https://www.centerforlegalaid.com/
8 Фонд Добро Несебър к.к.Свети Влас, Хотелски комплекс "Макон" +359 89 85 26 479 info.dobro.bg@gmail.com
9 Фондация за достъп до права София +359 882 87 32 38 office@farbg.eu https://farbg.eu/bg
10 Ukraine Support and Renovation Foundation Пловдив Р-н Централен, бул. Източен 59 Цариградско шосе,108 +359 885 15 20 00 ukraine.renovation.info@gmail.com https://ukraine-renovation.com/
11 Асоциация за развитие на София София ул."Сердика"1 +359 2 952 0346 office@sofia-da.eu https://www.sofia-da.eu/en/
12 Bcause foundation София ул. "Витоша"65 +359 896 71 25 91 office@bcause.bg https://www.bcause.bg/en/about-us/who.html
13 Ми Разом Варна ул." Братя Шкорпил'' 2 +359 877 22 16 06 /+359 876 22 11 43 wearetogether.ukr@gmail.com https://mirazom.org/ru/sample-page/
14 За доброто София бул. Никола Габровски 108, Ет.7, +359 896 71 25 91 team@zadobroto.com https://zadobroto.com/
15 Сдружение на украинските организации в България СУОБ "Мати Украйна" София Централни хали, етаж 1 +359887 60 10 72 olenasof@gmail.com https://bulgaria.mfa.gov.ua/bг/
16 Асоциация на специалистите по комуникации в общините (АСКО ) Елин Пелин бул. „София“ №13, ет. 1, 2100, България +359877 15 51 07 askobulgaria@gmail.com https://asko-bg.com/
18 Център за изследване на демокрацията София ул."Александър Жендов" 5 +359 2 971 30 00 csd@online.bg https://csd.bg/bg/
19 Асоциация "Енерджи" Варна бул. “Генерал Колев” №92 359878 05 05 90 nrg.ngo@gmail.com https://nrg-ngo.com/
20 Български център за джендър изследвания София бул. "Васил Левски" №33, +359 2 963 53 57 office@bgrf.org  https://bgrf.org/
21 Фондация Мисия Криле Стара Загора ул."Христо Ботев" 205 +359 42 660 328 office@missionwings.bg https://missionwings.bg/
22 Център за изследвания на политики и жените София ул."Цар Асен"38 +359 2 98104 73 cwsp@cwsp.bg http://www.cwsp.bg/htmls/home.php
23 Асоциация на преподавателите по български език като чужд София +359 89 85 26 479 info@bulgarianforforeigners.org https://bulgarianforforeigners.org/
24 Център за подпомагане на хора, преживели изтезание София ул.„Звъника“ №7-9 +3592 958 46 36 office@acet-bg.org https://econ.bg/
25 CVS България София ул."Царибродска"ю 51-59, вх.А, ет. +359 88 476 64 59 office@cvs-bg.org http://cvs-bg.org/
26 Сдружение "Отворени обятия" София ул." Емилиян Станев" №1Б, вх. А, ап. 16 +35988 993 22 33 anna.hakman@armswideopen.bg https://www.ngobg.info/bg/
27 Фондация Рийчаут ReachOUT.bg София ул."Бачо Киро" 5, вх. В +359 888 770 297 info@reachout.bg https://www.reachout.bg/bg
28 Сдружение "Интернационална Асоциация ЕдюкАрт" Русе ул.„Доктор Петър Берон“ 1,офис 15 +359 879 18 08 75 info@educ-art.eu https://educ-art.eu/bg/
30 Сдружение "Гаврош" София ж.к. Възраждане, бл. 79, вх. А, ет. 1, ап. 1 +359878 14 00 21 office@gavroche-bg.org http://www.gavroche-bg.org/
31 Сдружение "Образовай и вдъхновявай" Варна ул. "Академик Атанас Бешков" №35 +359 898 46 66 38 educateandinspire.eu@gmail.com https://www.educateandinspire.eu/
32 Фондация "Адра-България" София ул. "Цветан Минков" 11 +359 2 813 38 77, +359 88 8765 222 adra@adra.bg https://adra.bg/
33 Сдружение "Развитие и интеграция" Варна ул.''Добри Войников"37, Варна +359 895 10 13 30 di.bulgaria@gmail.com http://dibulgaria.org/
34 Асоциация "Хипофиза" Варна ул. Братя Георгиеви 36, ет. 4 оф. 12, гр. Варна +359 886 83 70 27 +359 889 32 42 16 pituitary.bg@gmail.com acromegaly@abv.bg http://www.pituitary-bg.com/
35 Асоциация "Да съхраним жената" Варна ул."Кавала" 1А, Варна +359 878 16 01 37 women_asg@abv.bg https://woman-bg.bg/
36 Асоциация на Българските Черноморски Общини АБЧО Варна ул. "Преслав" 4 +359 888 60 15 00 OFFICE@UBBSLA.ORG https://www.ubbsla.org/
37 Карин дом Варна ул."Цар Освободител" 86 А +359 878 30 25 18 karindom@karindom.org https://karindom.org/
38 Сдружение на украинците в България (СУБ) Украински дом Варна ул."Търговска" 118 +359 878 77 30 73 sub.ukrdom@gmail.com
39 Българско училище за политика София ул."Цар Шишман" 17 +359 2 952 68 82 office@schoolofpolitics.org https://schoolofpolitics.org/
40 Федерация на научно-техническите съюзи ФТНС София ул."Г.С.Раковски" №108 (02) 987 72 30 (02) 987 93 60 kvvo@fnts.bg http://fnts.bg/bg/
41 Сдружение на българските начални учители София бул. “Мадрид”, № 18, ет. 1 +359 2 943 43 +3592 088 227 71 71 088 895 96 20 sbnu@abv.bg https://www.sbnu.org/
42 Асоциация "Прозрачност без граници" София +35902 986 77 13 +3592 986 79 20 mbox@transparency.bg https://transparency.bg/
43 Асоциация на доброволците в България София бул."Никола Габровски"№ 30 0 700 10 510 +359 2 995 00 07 +359879590007 asociaciadf@navrb.bg аsociaciadf@gmail.com https://navrb.bg/
44 Асоциация на българските енергийни агенции София ул. „Цар Иван Асен II“, 1124 ж.к. Яворов +35929434401 https://new.abea-bg.org/
45 Национална асоциация на медиаторите (НАМ) София ул.„Пиротска“ 8В +359 2 986 79 26 info@nam-bg.org https://nam-bg.org/
46 Асоциация за международно обществено развитие (АМОР) София бул."Черни връх" 47 +359 897 60 08 15 office@amorbg.com https://amorbg.com/
47 Българска Фестивална Асоциация ( БФА) София ул." Йерусалим" 51 office@bfa.bg https://www.bfa.bg/
48 Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация София ул."Хан Аспарух" №18 +359 2 986 42 25 +359 885 88 60 02 office@bhra-bg.org https://www.bhra-bg.org/
49 Асоциация "Българска книга" София бул."Витоша" 64, ет.2, ап.4 +359 2 958 15 25 +359 2 958 92 11 office@abk.bg https://www.abk.bg/
50 Българска Регионална Туристическа Асоциация Бургас ул "Фердинандова" 29А, ет. 4 +359 56 84 19 66 brta@abv.bg brta@brta.eu http://www.brta.eu/
64 Монтесори Национална Асоциация София ул."Болград" 6 +359 87 8832823 office@imontessori.bg https://imontessori.bg/
65 Асоциация за социална отговорност и развитие чрез иновации София бул."Фритьоф Нансен" 11 +359 885 053 634 +359 888 137 619 info@asori.org https://www.asori.org/
74 Център за развитие на човешките ресурси София ул. „Граф Игнатиев“ 15 +359 2 915 5010 hrdc@hrdc.bg https://hrdc.bg/
67 Асоциация "Общество и ценности'' София бул. „Владимир Вазов" бл. 169, ет. 1, ап. 3 sva@sva.bg https://www.sva.bg/
68 Фондация за здраве и социално развитие София ул.“Царибродска” 70, офис 5, +359 2 851 81 08 mail@hesed.bg https://hesed.bg/
75 Украински вулик София бул. "Цариградско шосе'111, Техпарк +359879286391 info@uaid.org.ua https://www.uaid.org.ua/bg
69 Фондация Астра Форум София бул. "Будапеща" № 25, ет. 2 +35988 489 12 08 office@astraforumfoundation.org https://astraforumfoundation.org/about-us/
70 Центът за развитие на устойчиви общности София ул. Парчевич 37Б +359 2986-47-10 office@cscd-bg.org https://cscd-bg.org/bg
72 Европейски институт София ул. Г. С. Раковски 101 +359 2 9886410 office@europe.bg https://www.europeaninstitute.bg/
73 Европейски съвет за външна политика (ЕСВП) София бул. „Патриарх Евтимий“ № 21А +359 2 421 4052 sofia@ecfr.eu https://ecfr.eu/sofia/
76 Фондация "От нас зависи" София ж.к."Младост"4, бл.425А +359893288278 team@otnaszavisi.com
77 Сдружение за българско-украинска дружба и сътрудничество СБУДС София ул. "Локомотив" 1 nfo@sbuds.org
78 Фондация "Три жени" София ул. Шипка 23 office@threewomen.bg
79 Център на бесарабските българи в България София ул. „Цар Калоян“ 8 +359 87 958 8353 office@cbbb.bg
80 Български фонд на жените София ул. „Солунска“ 26, +359 2 426 9202 office@bgfundforwomen.org
81 Ангели за България Atherton, M46 0HR 16 Birchfield Avenue, angelsforbulgaria@gmail.com
82 Фондация Център Надя София ул. "Княз Борис I" № 166, ет. 2, ап. 5 +359 2 981 93 00 centrenadja@abv.bg https://nmd.bg/members/tsentar-nadya/
83 Фондация Дигнита София +359 88 708 14 73 office@dignita.bg https://www.dignita.bg/
84 Фондация Асоциация Анимус София ул. „Екзарх Йосиф“ 85, +359 2 983 52 05 animus@animusassociation.org https://animusassociation.org/
Организация Град