Международни организации

wdt_ID Организация Адрес на представителство в България Телефон E-Mail Уебсайт
1 Представителство на Върховният комисариат на ООН за бежанците в България "Позитано"2, София +359 2 98 02 453. bulso@unhcr.org https://www.unhcr.org/bg/
2 Представителство на УНИЦЕФ (Детския фонд на ООН) в България Княз Александър Дондуков 87, София +359 2 96 96 208 bulgaria@unicef.org https://www.unicef.org/bulgaria/
3 Световна Банка в България Адванс Бизнес Център ул. „Самара“ 2; София +359 2 969 72 29 info@worldbank.bg https://www.worldbank.org/bg/country/bulgaria
4 Международна организация по миграция „Цар Асен” № 77, София +359 (2) 93 94 774 iomsofia@iom.int https://bulgaria.iom.int/
5 Световна здравна отганизация "Иван Гешов"15, София +359 2 851 0889 eurowhobul@who.int https://www.who.int/bulgaria